• slideshow-image06
  • slideshow-image07
  • slideshow-image01
  • ura slide02
  • ura slide03
  • ura slide04
  • ura slide05

Privacybeleid-NL

Gegevensbescherming op de URA-website

1. De URA Rating Agentur Aktiengesellschaft ("URA") heeft zich op deze website verplicht tot het in acht nemen van de toepasbare wetgeving ter bescherming van persoonsgerelateerde gegevens alsook ter bescherming van de gegevens.  Wij willen u informeren, onder welke voorwaarden wij informatie van u gebruiken en hoe wij hiermee omgaan.

2. Via onze homepage verzamelen wij geen persoonsgerelateerde gegevens zoals bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres van u, tenzij u deze vrijwillig ter beschikking stelt of de desbetreffende wetgeving omtrent de bescherming van uw gegevens dit toestaat.

3. Wij zullen de online meegedeelde persoonsgerelateerde gegevens alleen voor het door u aangegeven doeleinde verwerken en gebruiken, tenzij het verzamelen, verwerken en gebruik hiervan ter bescherming van wettelijke claims in geval van illegale activiteiten geschiedt. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

4. Wij slaan persoonsgerelateerde gegevens, die u ons meedeelt, alleen gedurende de tijd dat ze benodigd worden op.

5. De URA streeft er naar, veiligheidsmaatregelen te treffen, om uw persoonsgerelateerde gegevens tegen onrechtmatig wissen, veranderen, verlies en tegen onbevoegde toegang te beschermen. Onze medewerkers zijn verplicht tot het beschermen van persoonsgegevens.

6. Een cookie is een data-element, dat een website naar een browser kan sturen, om het op het systeem van de user op te slaan, bijv. voor de verbindingsbesturing tijdens het bezoek op een website of voor statistische evaluaties.

7. Als u ons uw e-mailadres meedeelt, zullen wij per e-mail met u communiceren. Het doorgeven aan derden vindt niet plaats. Het herroepen met betrekking tot het gebruik van uw e-mailadres is in toekomst op ieder gewenst tijdstip mogelijk.

8. De URA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy policy van websites, waarnaar wij doorlinken.

9. De technische ontwikkeling op het gebied van IT-technologie en het internet leidt ook regelmatig tot aanpassing van het bestaande privacybeleid. Wij behouden ons daarom het recht voor, veranderingen aan het onderhevige privacybeleid uit te voeren.

Suchen

Banner

Banner02


Banner03

NEWSLETTER

Melden Sie sich f├╝r unseren Newsletter und bleiben sie aktuell mit den neusten Angeboten