• slideshow-image06
  • slideshow-image07
  • slideshow-image01
  • ura slide02
  • ura slide03
  • ura slide04
  • ura slide05

Bond Research NL2

Het bond research van de URA Rating Agentur München analyseert de op de kapitaalmarkt geëmitteerde obligaties zelf (vooral subordinatie, obligatievoorwaarden), naast levensvatbaarheid, risico's, kapitaaldienstmogelijkheid en terugbetalingscapaciteit van de emittent.

 

Het verslag geeft de beoordelingen van de analisten weer. Het gaat hier echter niet om een koop- of verkoopadvies met betrekking tot de besproken obligatie, maar om een kritische en onafhankelijke uitweiding met de op het tijdstip van de analyse herkenbare kansen en risico's van de desbetreffende obligatie-emissie. 

Key Sky Ausschnitt

De analysen vinden op basis van de onafhankelijkheid niet plaats in opdracht van de emittent, maar zijn in het bijzonder bedoeld voor de investeerders en hun adviseurs. Bij deze ratingservice gaat het om een private rating in het kader van artikel 2 lid 2a EU-VO nr. 1060/2009 d.d. 16 september 2009.

De levercapaciteit bevat alle MKB-obligaties van de in het BOND MAGAZINE gepubliceerde lijst "Overzicht MKB-obligaties", zonder onroerend goed-obligaties (het actuele BOND MAGAZINE kunt u via www.fixed-income.org downloaden). 

De levertijd voor verslagen, die niet in het onderstaande bestelformulier worden weergegeven, bedraagt maximaal 10 dagen. 

Vrijblijvende aanvraag voor een bond research

 

Anfrage Button

 

Bestellung Button

PDF – 
Download Bestellformular URA Bond Research 

 

Artikel aus dem BOND MAGAZIN

Suchen

Banner

Banner02


Banner03

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren Newsletter und bleiben sie aktuell mit den neusten Angeboten